ถ้าหากมีใครใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักการพนัน หรืออยากจะเป็น […]...