ย่างสามขุม

เคล็ดลับข้างสังเวียน ตอน ย่างสามขุม

ย่างสามขุม คือลักษณะลีลาการย่างก้าวซ้ายขวาเหมือนฟันปลา ขุม หมายถึง จุด ย่างสามขุมหมายถึงย่างสามจุด คือการเดินจุด สามจุดโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของเท้า