ย่างสามขุม คือลักษณะลีลาการย่างก้าวซ้ายขวาเหมือนฟันปลา […]...