มวยหู

การจัดราคามวย

รายการจัดราคามวยนั้นท่านจะต้องมีความชำนาญใน การต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างแรกเป็นพื้นฐานแต่ถ้าหากท่านไม่มีความชำนาญในเรื่องของ การต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ท่านก็อาจจะสามารถไปหาความรู้ต่าง จากในอินเตอร์เน็ตจากในเว็บไซต์ต่าง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดราคา หรือกฎระเบียบต่าง ใน การต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี้เช่นกันจัดราคานั้นจะมีเทคนิคง่าย ก็คืออย่างแรกเปรียบเทียบกันที่น้ำหนักของ