สัญลักษณ์ใหม่บอลไทย

ประกาศรางวัลชนะเลิศการประกวดต้นแบบ สัญลักษณ์ใหม่บอลไทย ที่จัดขึ้นโดยกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คัดเลือกจากผู้ส่งสมัครกว่า 1000 แบบ ได้ผลผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว 

จากการที่สมาคมฯมีความประสงค์ที่จะออกแบบสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด “ช้างศึก” ได้เปิดโอกาสให้แฟนบอล บุคคลทั่วไปได้นำเสนอไอเดียตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากความสวยงาม, ความร่วมสมัย และความคิดสร้างสรรค์ จนเหลือ 5 แบบ ที่ผ่านการคัดจากจำนวนทั้งหมดจนได้ผู้ชนะ เป็นผลงานของ นายต่อพงศ์ บูรณพิเชษฐ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชนะใจคณะกรรมการรวมกับผลบอลออนไลน์ที่เปิดให้เแฟนๆโหวดคิดจากยอดทั้งหมด 42 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมด 5 ผลงาน ที่เข้ารอบสุดท้าย รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลชมเชย เป็นของ นายพิสุทธิ์ กองกิจ และ เอเดียต ฟิร์มานสยาห์ รับรางวัลคนละ 30,000 บาท

ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ประกาศ หากไม่มีการร้องเรียนเรื่องลอกเลียนลิขสิทธิ์ ทางสมาคมฯจะทำการเชิญผู้ชนะทั้ง 3 ท่านเพื่อทำการมอบรางวัลดังกล่าว และเซ็นสัญญามอบสิทธิ์ให้เป็นของสมาคมฯ รวมปรึกษาหารือถึงการพัฒนาจนสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไป อย่างไรก็ตามกระแสที่ออกมา มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บ้างอยากให้กลับไปใช้โลโก้เดิม หรือตราพระมหาพิชัยมงกุฎ หรือ ตราพระมหามงกุฎ ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) สำหรับตราพระมหาพิชัยมงกุฎ หรือตราพระมหามงกุฎ ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2458 ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งต่างก็ลงความเห็นว่าสมควรจะใช้เฉพาะในโอกาสสำคัญ และอยู่ในจุดที่สูงส่งสง่างามเพื่อความสมเกียรติเท่านั้น ทั้งหมดนี้ทางสมาคมได้รวบรวมและนำไปลงมติอีกรอบ http://soilorchid.info